Calculadora d’enllaços ràdio

La major part de la xarxa Guifi.net està formada per dispositius de xarxa (routers) enllaçats amb tecnologia ràdio de banda comuna de 2.4GHz o 5GHz. És important dimensionar correctament aquest enllaços en funció del maquinari que es vulgui emprar i de la distància entre els punts que cal enllaçar.

Click per veure La Calculadora