XO9B (Xarxa Oberta de 9 Barris)

Qüestionari per a conèixer les Unitats de Convivència aptes per al Projecte XO9B – Comunalitat Urbana de Nou Barris (CU9B)

*Versión de castellano abajo del todo

L’accés a Internet i a les tecnologies digitals són drets fonamentals. Són elements centrals per a la inclusió i la justícia social, com el dret a la privacitat, el dret a la llibertat d’expressió o el dret a la llibertat d’informació. L’objectiu del projecte XO9B (Xarxa Oberta de 9 Barris) és ajudar a les persones a tenir una connexió a Internet de qualitat, amb una base social i comunitària, assegurant l’accés a la xarxa com a dret universal.

XO9B situa el seu àmbit territorial d’actuació als barris de Verdum i Roquetes, i és una col·laboració entre el Grup Motor d’Escletxa Digital del Plans Comunitaris de Verdum i Roquetes i la Comunalitat Urbana de 9 Barris.

Aquesta petita enquesta servirà per localitzar persones que no tinguin accés a internet, que no tinguin una connexió de qualitat o que dediquin molts diners a la connexió que tinguin actualment i, per tant, es puguin beneficiar del projecte XO9B.

Qüestionaris:

Qüestionari curt (CA)
Qüestionari larg (CA)

Cuestionario para conocer las Unidades de Convivencia aptas para el Proyecto XO9B – Comunalidad Urbana de Nou Barris (CU9B)

El acceso a Internet y a las tecnologías digitales son derechos fundamentales. Son elementos centrales para la inclusión y la justicia social, como el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la libertad de información. El objetivo del proyecto XO9B (Xarxa Oberta de 9 Barris) es ayudar a las personas a tener una conexión a Internet de calidad, con una base social y comunitaria, asegurando el acceso a la red como derecho universal.

XO9B sitúa su ámbito territorial de actuación en los barrios de Verdúm y Roquetes, y es una colaboración entre el Grupo Motor de Brecha Digital del Plan Comunitario de Verdún y Roquetes y la Comunalidad Urbana de 9 Barris.

Esta pequeña encuesta servirá para localizar personas que no tengan acceso a internet, que no tengan una conexión de calidad o que dediquen mucho dinero a la conexión que tengan actualmente y, por lo tanto, se puedan beneficiar del proyecto XO9B.

Cuestionarios:

Cuestionario corto (ES)
Cuestionario largo (ES)