Activitats

  • Trobades periòdiques obertes en diferents llocs destinades al foment, difusió, intercanvi de coneixement i discussió de projectes.
  • Organització de xerrades, tallers de formació, presentacions i conferències.
  • Recerca de recursos i col·laboracions per al desenvolupament de projectes.
  • Desenvolupament de projectes d’innovació i col·laboració amb d’altres entitats.