Serveis i accés a Internet

L’associació eXO ofereix un servei bàsic d’accés a Internet. En primer lloc cal que el soci disposi d’una connexió a la xarxa Guifi.net. A partir d’aquest moment la eXO permet l’establiment d’una connexió tipus túnel entre el dispositiu de xarxa residencial i l’encaminador de la eXO situat en el centre de dades d’accés a Internet. El dispositiu residencial del soci disposarà una adreça IPv4 estàtica pública proveïda per la eXO i de manera opcional un prefixe IPv6.

L’associació eXO té com a proveïdor d’accés majorista la Fundació Privada per la Xarxa Lliure i Neutral Guifi.net.

L’associació no es compromet a complir cap acord de nivell de servei, més enllà del manteniment del punt de presència d’accés a Internet. Tampoc garanteix un ample de banda mínim.

Per saber com associar-se cliqueu aquí.


L’associació eXO posa a disposició dels socis els següents serveis:

  • Creació de subdominis *.exo.cat
  • Accés per VPN a guifi.net des de Internet (OpenVPN)

En poc temps estaran disponibles els següents serveis:

  • Interfície de gestió de túnels i usuaris de VPN (MER)