Contribueix

Si vols participar i ajudar a tirar endavant la tasca que dur a terme la eXO, pots optar per:

  • Associar-se. Amb aquesta modalitat tindràs dret a vot en les decisions que es prenguin en assemblea i accés a Internet.
  • Patrocinar. Fent una donació periòdica o puntual de la quantitat que vulguis, ja estaràs contribuint. Aquesta opció no permet l’accés a Internet.
  • Si ets voluntari o voluntària, envia’ns una breu descripció de la feina feta a la nostra bústia, on hi figuri el node o projecte en que has participat i les hores invertides.