Contribueix

Si vols participar i ajudar a tirar endavant la tasca que dur a terme la eXO, pots optar per:

  • Associa’t. Amb aquesta modalitat tindràs dret a vot en les decisions que es prenguin en assemblea i accés a Internet.
  • Participa. La majoria de la nostra activitat es desenvolupa en públic, a tals efectes seria molt positiu si t’animes a venir regularment als guifilabs o a seguir la nostra activitat a través d’alguns dels canals de comunicació utilitzats. Si ve és cert que la nostra activitat actualment és de caire bastant tècnic, estem oberts a participacions transversals de tot tipus per tal d’aportar diversitat, complexitat i riquesa a la xarxa.
  • Patrocinar. Fent una donació periòdica o puntual de la quantitat que vulguis, ja estaràs contribuint. Aquesta opció no permet l’accés a Internet.