Registre de treball voluntari

La eXO desenvolupa bona part de la seva activitat a partir del treball dut a terme per voluntaris. Per tal de donar valor a aquestes contribucions, és important que les persones que vulguin imputar tasques a la eXO emplenin un formulari. Cliqueu aquí.