Xerrada: Llar digital, de la domòtica a l’IoT

Guifilab dijous 16 de març 2023, 19:00 – Espai 30

Descripció dels elements que poden integrar projectes de llar digital des dels sistemes domòtics clàssics a la integració nous equipaments digitals dels habitatges. L’objectiu es fer un repàs dels paradigmes bàsic per poder realitzar tallers pràctics en propers guifilabs.

Més informació al canal al xat #guifilab-barcelona

Donatius 2022

Tal com vam decidir a l’Assemblea General Ordinària del 2022, tenim un pressupost de donatius de 240€.

Per tal d’executar-lo, hem consultat les persones sòcies a través de la llista de correu, i el xat de membres.

Respostes

Hem rebut 26 respostes (en principi això en són 26 membres, però no ho hem limitat ni controlat) amb els següents resultats (opció múltiple, els % no sumen 100):

  • 58%: Let’s Encrypt
  • 58%: Liberaforms.org
  • 46%: Associar-se a caliu.cat
  • 31%: Codeberg / Forgejo

Respostes lliures

I amb les següents respostes lliures (revisades per confirmar que no hi hagués dades personals, reagrupades i reformatades):

Processant les respostes lliures

Per transparència, explico a nivell personal (@Evilham) com processem les respostes lliures, si algú no hi està d’acord, convido aquesta persona a portar l’empenta l’any que ve i ho fem conjuntament :-). En aquesta part escric a nivell personal exclusivament, pot haver-hi errades!

-1 a Let’s Encrypt

No havíem contemplat vots negatius, i la única alternativa real a Let’s Encrypt actualment és pagar a les Certification Authorities de forma bianual per cada certificat / servei que vulguem posar en marxa, que no seria sostenible (per fer-nos una idea, sortiria anualment més car que el pressupost de donatius que hem aprovat, i escalaria amb cada servei que posem en marxa); des d’aquesta perspectiva no tindrem en compte el vot negatiu a Let’s Encrypt, però convido a la persona que ha fet aquest comentari a parlar-ho en algun guifilab plegats!

Fundació guifi.net

Ja contribuïm força a guifi.net, tant en diners com en feina i posta a disposició de recursos, la idea és contribuir a programari lliure del que ens beneficiem a la eXO i on no hi contribuïm actualment.

sourcehut.org

Hi ha diverses persones de la eXO que paguem per sourcehut a nivell personal per donar-los suport. Tot i que és un servei amb model de negoci sòlid i que són bons actors de la comunitat Open Source, a nivell eXO no és un servei que fem servir, no veig adient destinar-hi fons de l’associació

Tiki.org i Decidim

No són programari que fem servir actualment a la eXO.

Consulta del programari lliure que utilitzem

No era una llista exhaustiva! Si tenim un objectiu concret podem mirar de fer un inventari més detallat, però no és un exercici fàcil i te d’entrada un problema de definició. Per exemple: hauríem d’afegir FreeBSD, hikari, sakura, emacs, msmtprc, postfix, dovecot, Linux, Mailman, etc. que són una part molt petita del programari que cal per elaborar i enviar aquest correu? On posem el límit?

Tot depèn de l’objectiu, si hi ha alguna cosa concreta, parlem-ne plegats; potser un guifilab és el més adient.

Resum respostes lliures en % de vots

Descartem tenir en compte els següents pels motius abans esmentats:

Apuntem els següents:

  • 7.7%: OpenWRT
  • 7.7%: PeerTube / framasoft
  • 3.8%: VyOS

Tanmateix, en fer el càlcul del que els correspondria, descartem donatius a OpenWRT, PeerTube i Vyos, aquest any ja que només els tocarien 11.12€, 11.12€ i 5.49€ respectivament, i ens dóna més feina processar les donacions i els processadors de pagaments es menjaran una part important d’aquests diners per ser imports petits.

Per l’any que ve els posem de manera més prominent, segurament ha influenciat que no estiguessin a l’inici.

Assignació dels donatius

Associar-se a caliu.cat

Els hem contactat i no tenen pautada la quota d’associació per a persones jurídiques, ens han dit que en una reunió al gener ho faran a causa de la nostra consulta.

Com que l’associació/adherència a altres entitats per part de la eXO ha de ser aprovada en Assemblea General Ordinària, ho posarem com a tema a l’agenda per la propera, on ja tindrem la informació per part de caliu.cat i podrem posar a votació aquesta adherència.

D’aquí que no hi assignem diners aquest any.

Detall

Total: 235.45€

Taller de YubiKeys per PGP i SSH

Guifilab: dijous 17 de novembre 2022, 19:00 – Espai 30

Al proper guifilab farem un taller enfocat en com fer servir les YubiKeys com a SmartCard per PGP i autenticació SSH!
La prioritat serà explicar les diverses possibilitats, els avantatges i inconvenients de cada configuració i així facilitar que cada persona pugui prendre decisions informades que s’adeqüin a la seva realitat.

YubiKeys pel guifilab

Caldrà que porteu un ordinador propi amb una versió recent de GnuPG, treballarem en un entorn de PGP separat del que ja tingueu.

La gent de Yubico a través del seu distribuïdor local ITechGrup ha posat a disposició nostra 17 YubiKeys perquè pugueu participar espontàniament, comprometent-vos a fer el pagament posterior de la YubiKey. Caldrà que us prenguem les dades de facturació, que després haurem els haurem de traslladar per tal de facilitar-los la feina.

Presentació de XOB (Xarxa Oberta per a Barris)

Iniciem el projecte de construir una xarxa d’Internet comunitari al entorn pròxim del Canòdrom (Congrés-Indians / La Sagrera) amb una trobada oberta amb agents comunitaris, centres cívics, escoles, instituts i altres persones interessades en construir una xarxa amb tecnologies comunitàries.

Amb l’objectiu de fomentar la inclusió digital, proporcionarem l’accés lliure a la xarxa a persones amb dèficit de connectivitat.
El 30 de setembre a les 16h farem una primera torbada al Canòdrom per explicar el projecte.

En col·laboració amb Canòdrom Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica

Accés lliure amb confirmació a: info@exo.cat, info@xrcb.cat
Sala de participació telemàtica.