Qui som?

El 2010 un conjunt de persones vinculades al projecte Guifi.net a Barcelona constitueix l’Associació Expansió de la Xarxa Oberta (eXO) amb l’objectiu de promoure les xarxes de telecomunicacions obertes, la sobirania tecnològica, la reducció l’escletxa digital i l’accés a serveis majoristes d’Internet. Des d’aleshores l’associació ha participat activament en el proveïment d’accés a Internet a les persones sòcies i ha mantingut i ampliat bona part de la xarxa existent a la ciutat de Barcelona. L’eXO consta en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, en el d’Operadors d’Internet Europeus (RIPE) i en el d’Operadors de Telecomunicacions de l’Estat.

Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre que basa la seva activitat en el treball de voluntaris i professionals provinents de diversos sectors de les TIC. Un dels seus objectius és oferir un servei d’accés a Internet orientat a costos, és a dir, traslladant a les usuàries els menors costos possibles i les mínimes dependències amb les grans corporacions. El proveïment d’accés a Internet es fa a través del punt d’intercanvi que l’eXO ocupa a través de la Fundació Privada per la Xarxa Lliure i Neutral Guifi.net de la Zona Franca. També fa ús de serveis portadors d’operadors majoristes.

Antecedents i objectius

L’any 2007 el projecte Guifi.net va arribar a Barcelona i juntament amb les xarxes comunitàries existents, es va generar una nova xarxa oberta que actualment integra la ciutat i municipis adjacents. Veient la necessitat d’una coordinació entre les col·lectius, entitats i persones que formaven part del projecte Guifi.net en tota la zona metropolitana, es va crear l’Associació Expansió de la Xarxa Oberta (eXO) per donar suport a projectes vinculats amb la xarxa Guifi.net.

Els principals objectius són:

  • Promoure i fomentar el desenvolupament de les xarxes i les infraestructures obertes d’informació i telecomunicació de base procomú.
  • Promoure i fomentar el dret universal a la comunicació i a la informació, contribuïnt a la reducció de l’escletxa digital.
  • Promoure i fomentar el desenvolupament de maquinari i programari oberts per donar suport a la xarxa i al seu ús en aplicacions sectorials.
  • Difondre el coneixement sobre les TIC
  • Formar a tècnics, instal·ladores i empreses per tal que puguin donar resposta a les seves necessitats de connectivitat.
  • Col·laborar amb altres grups i entitats per a l’intercanvi de coneixement i sumar sinergies.