Com patrocinar

Per patrocinar les activitats de la eXO, ja siguin projectes específics o per ajudar a mantenir les seves despeses generals, cal en primer lloc notificar al tresoreria de l’entitat la quantitat que es vol aportar i la seva periodicitat (pagament únic, mensual, trimestral, semestral o anual). També cal adjuntar si s’escau, la documentació requerida (formulari SEPA) i proporcionar el nom, cognoms, NIF i adreça.

Aportacions periòdiques

  1. Descarregar el formulari SEPA per la formalització de la domiciliació bancària.
  2. Emplenar i signar el formulari (el PDF és editable), digitalment o per signatura convencional.

 Aportacions puntuals

  • Per transferència bancària al compte:

ASSOCIACIO EXPANSIO DE LA XARXA OBERTA
IBAN ES2830250017451400059784

BIC CDENESBBXXX

  • Per altres formes de pagament adreceu-vos a la tresoreria[at]exo.cat