Assemblea ordinària maig 2016

Dijous 12 de maig a les 19:00, assemblea ordinària de la eXO.

L’acte és a l’Espai 30, Carrer Hondures 30, Barcelona. L’ordre del dia:

  • Estat de comptes i aprovació, si s’escau, del pressupost de 2016
  • Renovació de càrrecs de la junta
  • Informació sobre el projecte d’obertura de PoP de fibra
    òptica a Barcelona
  • Informació sobre la possible adhesió de la eXO al sistema de
    compensacions
  • Aprovació, si s’escau, de facultar a la junta per donar suport i sota quines condicions al projecte de programari Garlanet de la UOC
  • Precs i preguntes

2016-05-assamb