Comunicat davant de la voladura de l’estat de dret i violació dels drets fonamentals

Dissortadament la realitat ens torna a abocar a haver-nos de posicionar en favor de la defensa dels drets fonamentals i la democràcia.

La violència policial de l’u d’octubre contra la població civil pacífica, l’empresonament indiscriminat de civils, la impunitat de les agressions feixistes, l’atac a l’escola catalana, la dissolució del Parlament de Catalunya i la destitució dels representants escollits democràticament pel poble de Catalunya, la intervenció de la Generalitat de Catalunya, i l’empresonament de més de la meitat del Govern de Catalunya posen de manifest el complet esfondrament de l’estat de dret a l’Estat Espanyol i la seva obsessió per anorrear les llibertats de Catalunya i desmantellar el nostre marc de convivència.

Davant d’aquesta situació l’Associació per l’Expansió de la Xarxa Oberta (eXO),

Manifesta que:

  • Ens mantenim ferms en la defensa de la convivència i del dret a la discrepància.
  • No reconeixem cap altre governant que aquells que hagin estat escollits democràticament per a tal càrrec i, per tant, que reconeixem com legitim el govern electe pel Parlament de Catalunya, representants democràtics del poble català.
  • No reconeixem cap altre càrrec de l’administració pública que aquells nomenats pels governants escollits democràticament als quals han de servir i, per tant, que reconeixem com a càrrecs legítims de la Generalitat de Catalunya els designats i les designades pel govern legítim.
  • Ens sumem a les accions unitàries que les entitats civils, sindicats i representants polítics convoquin per a denunciar i revertir aquesta situació i, per això, ens sumem a l’aturada convocada per aquest dimecres dia 8.
  • Ens posem a disposició de les entitats civils, sindicats i representants polítics per ajudar en allò que estim oportú per poder restablir el marc de convivència i la normalitat democràtica el més aviat possible.

I exigeix a l’Estat Espanyol, que de manera immediata:

  • Cessi les seves ingerències.
  • Alliberi a tots i totes les preses polítiques catalanes.