Convocatòria de l’Assemblea Ordinària: 28 de febrer 2013

La Junta directiva de l’Associació per a l’Expansió de la Xarxa Oberta convoca l’Assemblea Ordinària de socis per al proper dia 28 de febrer de 2013 a les 19:00 hores a l’Aula E101, edifici C6, Campus Nord UPC, Barcelona, amb l’ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera Assemblea (Assemblea Extraordinària de 4 d’abril).
 2. Altes/baixes.
 3. Memòria d’activitats (de la qual se n’adjunta la relació a continuació).
 4. Aprovació, si escau, dels comptes corresponents al 2012.
 5. Millora d’enllaços i possibles sortides alternatives del Telvent. (la comissió de troncal).
 6. Alternatives de proveïdors de la connectivitat a Internet.
 7. Utilització de túnels i adreces IP.
 8. Informació sobre requeriments i us responsable de la connectivitat.
 9. Evolució de l’Associació, cap a on?
 10. Projectes on participa eXO.
 11. Elecció de càrrecs de la Junta Directiva.
 12. Precs i preguntes.

Es prega màxima puntualitat pel bé de tots.

Aprofitem per recordar als socis que tenen de termini cinc dies per afegir punts a l’ordre del dia. Per fer-ho han d’enviar un mail a la llista de correu de l’associació i han de comptar amb el suport de, com a mínim, cinc socis (10% dels associats).

Una salutació ben cordial,
La Junta