Remodelació de la xarxa Hangar-guifi.net

IMG_2847_thumbUn mes d’agost mogut a Hangar. Des del 2007 que existeix un supernode de guifi.net en aquest centre de producció audiovisual, tanmateix la interconnexió de les dues xarxes no era tant òptima com calia esperar. Després d’arribar a un acord amb Hangar per la millora de totes dues xarxes, hem dut a terme tasques importants. Aquestes han consistit en la segmentació per VLAN de tota la xarxa interna i el trasllat dels equipaments de guifi.net al rack principal de comunicacions d’Hangar. Això ha permès millorar el rendiment de les comunicacions entre el supernode d’Hangar i el de Telvent. En conseqüència, serà possible la instal·lació de nous servidors orientats tant a guifi.net com a Internet per mitjà de l’accés de la eXO al punt de presència de Telvent. Hem de donar les gràcies a la participació de la Fundació Guifi.net en el projecte, que ha suposat una inversió de 18 hores-home i 275€ en material.