Xerrada de presentació de projecte de domòtica

El proper dia 21 de setembre a les 19:00 es presentarà a Hangar, els resultats obtinguts per en Josep Mercader en el seu projecte de domòtica DIY.

Concretament ens parlarà d’un cas pràctic d’un sistema domòtic de baix cost en una casa. El sistema està basat en el software Domoticz funcionant sobre una Raspberry Pi i disposa de diferents tipus de sensors i actuadors. Es presentaran:
  • Els canvis realitzats sobre el quadre elèctric per permetre el seu control i mesurar el seu estat
  • Instal·lació del mesurador de tensió i potencia
  • Bus de sensors de temperatura
  • Sensors meteorològics
  • Com construir-te la teva pròpia estació meteorològica
  • Caudalímetre, o com mesurar el consum d’aigua
  • Sensors distribuïts
  • Com aprofitar la teva xarxa wifi per distribuir el control i sensors per la casa
  • El micro controlador ESP12F amb EasyESP
  • Desenvolupaments realitzats per integrar els diferents elements.
icon-car.png
Hangar

s'està carregant el mapa - espereu...

Hangar 41.408231, 2.199883 Hangar és un centre obert per a la recerca i la producció artística que dóna suport a creadors i artistes. La missió d’Hangar és recolzar als creadors en totes les fases del procés de producció de les arts visuals, i contribuir a la millor consecució de cadascun dels seus projecte. Per a això, tot els nostres serveis es concentren a facilitar l’accés dels artistes als recursos materials i tècnics necessaris, i a aportar un context d’experimentació i de lliure transferència de coneixement.

El vídeo del taller:


Presentacio