Taller de YubiKeys per PGP i SSH

Guifilab: dijous 17 de novembre 2022, 19:00 – Espai 30

Al proper guifilab farem un taller enfocat en com fer servir les YubiKeys com a SmartCard per PGP i autenticació SSH!
La prioritat serà explicar les diverses possibilitats, els avantatges i inconvenients de cada configuració i així facilitar que cada persona pugui prendre decisions informades que s’adeqüin a la seva realitat.

YubiKeys pel guifilab

Caldrà que porteu un ordinador propi amb una versió recent de GnuPG, treballarem en un entorn de PGP separat del que ja tingueu.

La gent de Yubico a través del seu distribuïdor local ITechGrup ha posat a disposició nostra 17 YubiKeys perquè pugueu participar espontàniament, comprometent-vos a fer el pagament posterior de la YubiKey. Caldrà que us prenguem les dades de facturació, que després haurem els haurem de traslladar per tal de facilitar-los la feina.