Donatius 2023

Antecedents

A l’Assemblea General Ordinària del 2023, l’eXO va aprovar apujar el pressupost per a donatius de programari lliure de 250€ a 500€.

links de l’edició passada 2022

Execució durant el 2023

Aquest any malauradament no hem tingut prou marge temporal de maniobra com per repetir l’exercici del 2022 on vam decidir amb una votació conjunta com repartir aquesta partida de donatius.

Així que el dia 28/12/2023, des de tresoreria els vam executar en línia continuista, tenint en compte algunes propostes que van sortir a l’exercici del 2022 i durant el 2023 en el fil de discusió.

El resultat han sigut donatius per un total de: 405.89€

No vam executar el 100% perquè VyOS anava a ser un altre beneficiari, i vam descobrir massa tard que ja no accepten donatius. En tenir el temps tan just no vam buscar alternatives.

Crida al 2024

Proposarem a l’assemblea mantenir l’import la partida (condicional a les finances de l’associació).

Ens agradaria que algú es manifesti com a persona voluntària per encarregar-se amb prou temps (a finals de novembre o la primera setmana de desembre) de preparar l’enquesta a les persones sòcies i així reflectir millor la voluntat del col·lectiu i, si s’escau, ajudar a organitzar els donatius, així com preparar la comunicació posterior en exercici de transparència.

Xerrada sobre Intel·ligència Artificial

Amb Víctor Oncins

Descripció de l’activitat: Sabem en què consisteix la IA? Pot ser una amenaça per la humanitat? Us proposem una xerrada per a tots els públics que mirarà de presentar, aclarir i desmitificar alguns d’aquests conceptes, de la manera més entenedora possible

Dia, hora i lloc: Divendres 16 de Juny a les 18:00 a Espai 30.

Disposeu de l’enregistrament en vídeo de la xerrada aquí

Cartell:

Battlemesh v15 en Calafou, Barcelona

Català, Castellano

En català

L’associació exo.cat participa activament en l’organització de la 15a edició de la Wireless Battle of the Mesh, i torna a Catalunya després de 12 anys d’haver voltat per diferents llocs d’Europa.

La Battlemesh és una convenció anual no comercial i organitzada per voluntaris que té com a objectiu promoure temes com el dret a la connectivitat, la infraestructura comunal i els projectes lliures i oberts relacionats amb les xarxes mallades, les xarxes comunitàries i el desenvolupament del firmware Openwrt.

Les dates i la ubicació per aquesta edició seran del 8 al 14 de maig del 2023 a Calafou, Vallbona de l’Anoia, Barcelona.

Hi ha una oferta de reserva anticipada d’allotjament que caduca el proper 31 de març, més detalls en la següent pàgina https://battlemesh.org/BattleMeshV15/AccomodationPackage

També podeu reservar de forma anticipada el càtering, més detalls en la següent pàgina https://battlemesh.org/BattleMeshV15#Catering_package

Per a més informació, podeu consultar la pàgina wiki https://battlemesh.org/BattleMeshV15

Disposeu d’una llista de reproducció amb algunes de les sessions registrades en vídeos aquí

En castellano

La asociación exo.cat participa activamente en la organización de la 15a edición de la Wireless Battle of the Mesh, y vuelve a Cataluña después de 12 años de haber dado vueltas por distintos lugares de Europa.

La Battlemesh es una convención anual no comercial y organizada por voluntarios cuyo objetivo es promover temas como el derecho a la conectividad, la infraestructura comunal y los proyectos libres y abiertos relacionados con las redes malladas, las redes comunitarias y el desarrollo del firmware Openwrt .

Las fechas y la ubicación para esta edición son del 8 al 14 de mayo de 2023 en Calafou, Vallbona de l’Anoia, Barcelona.

Hay una oferta de reserva anticipada de cátering que caduca el próximo 31 de marzo, más detalles en la siguiente página https://battlemesh.org/BattleMeshV15/AccomodationPackage

También podéis reservar de forma anticipada el cátering, más detalles en la siguiente página https://battlemesh.org/BattleMeshV15#Catering_package

Para más información, puede consultar la página wiki https://battlemesh.org/BattleMeshV15

Disponéis de una lista de reproducción con algunas de las sesiones registradas en vídeo aquí

Xerrada: Llar digital, de la domòtica a l’IoT

Guifilab dijous 16 de març 2023, 19:00 – Espai 30

Descripció dels elements que poden integrar projectes de llar digital des dels sistemes domòtics clàssics a la integració nous equipaments digitals dels habitatges. L’objectiu es fer un repàs dels paradigmes bàsic per poder realitzar tallers pràctics en propers guifilabs.

Més informació al canal al xat #guifilab-barcelona

Pots veure l’enregistrament en vídeo de la xerrada aquí

Donatius 2022

Tal com vam decidir a l’Assemblea General Ordinària del 2022, tenim un pressupost de donatius de 240€.

Per tal d’executar-lo, hem obert la discussió a l’àgora sobre on podrien anar les donacions i finalment hem llençat la consulta a les persones sòcies a través de la llista de correu i el xat de membres.

Respostes

Hem rebut 26 respostes (en principi això en són 26 membres, però no ho hem limitat ni controlat) amb els següents resultats (opció múltiple, els % no sumen 100):

 • 58%: Let’s Encrypt
 • 58%: Liberaforms.org
 • 46%: Associar-se a caliu.cat
 • 31%: Codeberg / Forgejo

Respostes lliures

I amb les següents respostes lliures (revisades per confirmar que no hi hagués dades personals, reagrupades i reformatades):

 • Sense afany de ser “hater” votaria -1 a Let’s Encrypt
 • sourcehut.org
 • Tiki.org
 • openwrt
 • Fundació guifi.net
 • PeerTube
 • Decidim
 • No hi ha cap altre programari lliure que utilitzem als nostres servidors/administracio?
 • (una resposta amb múltiples propostes lliures): 1: https://soutenir.framasoft.org/en/#support (tenim vàries instàncies de peertube) 2: ho fem servir bastant https://openwrt.org/donate 3: el nostre router core vyos que són de barcelona, a més, tenim accés gratuït que ens han donat ells a les builds ( https://blog.vyos.io/donations-and-other-ways-to-support-vyos )

Processant les respostes lliures

Per transparència, explico a nivell personal (@Evilham) com processem les respostes lliures, si algú no hi està d’acord, convido aquesta persona a portar l’empenta l’any que ve i ho fem conjuntament :-). En aquesta part escric a nivell personal exclusivament, pot haver-hi errades!

-1 a Let’s Encrypt

No havíem contemplat vots negatius, i la única alternativa real a Let’s Encrypt actualment és pagar a les Certification Authorities de forma bianual per cada certificat / servei que vulguem posar en marxa, que no seria sostenible (per fer-nos una idea, sortiria anualment més car que el pressupost de donatius que hem aprovat, i escalaria amb cada servei que posem en marxa); des d’aquesta perspectiva no tindrem en compte el vot negatiu a Let’s Encrypt, però convido a la persona que ha fet aquest comentari a parlar-ho en algun guifilab plegats!

Fundació guifi.net

Ja contribuïm força a guifi.net, tant en diners com en feina i posta a disposició de recursos, la idea és contribuir a programari lliure del que ens beneficiem a la eXO i on no hi contribuïm actualment.

sourcehut.org

Hi ha diverses persones de la eXO que paguem per sourcehut a nivell personal per donar-los suport. Tot i que és un servei amb model de negoci sòlid i que són bons actors de la comunitat Open Source, a nivell eXO no és un servei que fem servir, no veig adient destinar-hi fons de l’associació

Tiki.org i Decidim

No són programari que fem servir actualment a la eXO.

Consulta del programari lliure que utilitzem

No era una llista exhaustiva! Si tenim un objectiu concret podem mirar de fer un inventari més detallat, però no és un exercici fàcil i te d’entrada un problema de definició. Per exemple: hauríem d’afegir FreeBSD, hikari, sakura, emacs, msmtprc, postfix, dovecot, Linux, Mailman, etc. que són una part molt petita del programari que cal per elaborar i enviar aquest correu? On posem el límit?

Tot depèn de l’objectiu, si hi ha alguna cosa concreta, parlem-ne plegats; potser un guifilab és el més adient.

Resum respostes lliures en % de vots

Descartem tenir en compte els següents pels motius abans esmentats:

 • -3.8%: Let’s Encrypt
 • 3.8%: Decidim
 • 3.8%: Fundació guifi.net
 • 3.8%: sourcehut.org
 • 3.8%: Tiki.org

Apuntem els següents:

 • 7.7%: OpenWRT
 • 7.7%: PeerTube / framasoft
 • 3.8%: VyOS

Tanmateix, en fer el càlcul del que els correspondria, descartem donatius a OpenWRT, PeerTube i Vyos, aquest any ja que només els tocarien 11.12€, 11.12€ i 5.49€ respectivament, i ens dóna més feina processar les donacions i els processadors de pagaments es menjaran una part important d’aquests diners per ser imports petits.

Per l’any que ve els posem de manera més prominent, segurament ha influenciat que no estiguessin a l’inici.

Assignació dels donatius

Associar-se a caliu.cat

Els hem contactat i no tenen pautada la quota d’associació per a persones jurídiques, ens han dit que en una reunió al gener ho faran a causa de la nostra consulta.

Com que l’associació/adherència a altres entitats per part de la eXO ha de ser aprovada en Assemblea General Ordinària, ho posarem com a tema a l’agenda per la propera, on ja tindrem la informació per part de caliu.cat i podrem posar a votació aquesta adherència.

D’aquí que no hi assignem diners aquest any.

Detall

 • Liberaforms.org: 94.69€ – https://opencollective.com/associacio-eXO
 • Let’s Encrypt: 94.69 USD (90.14€)
 • Codeberg / Forgejo: 50.62€ – https://liberapay.com/associacio-eXO/

Total: 235.45€